Trektellen

Heb je zin om zaterdag te helpen met trektellen *, was de vraag.

Natuurlijk had ik daar zin in, maar de grote vraag was of ik wel vervoer had, om daar te komen.

Op zo’n moment is het dan best wel balen dat je altijd afhankelijk bent van anderen .

Maar ik had geluk manlief was vandaag vrij, en zo kon het gebeuren dat ik om 8.00 u op een open plek in Lieren in de buurt van Beekbergen overvliegende vogels stond te tellen met Maarten van het Apeldoorns VogelNet.

Het was nog behoorlijk koud, maar het beloofde een prachtige morgen te worden, en dat werd het ook.

Maarten hoopte er op dat de roofvogel trek goed op gang zou komen, en een overvliegende Rode Wouw was voor ons beiden een grote wens.

De zeer geoefende trekteller Maarten, voorspelde dat als de roofvogeltrek op gang zou komen, dit ongeveer om 10.00 u zou beginnen. Tegen die tijd zouden naar alle waarschijnlijkheid, de 2 hemeltuurders met hun geweer in de aanslag een eind verderop ook de boel voor gezien houden.

Knap werk, dat je uit een grote groep overvliegende ganzen met verschillende soorten, gelijk kunt zien dat het geen beschermde Rietgans betreft, en dat je de vogel zo treft, dat het dier aangeschoten al fladderend in de buurt van struiken komt, en dan is het vervolgens ,,ik stond erbij en keek erna,,

Want dat was, hetgeen er op een gegeven moment gebeurde. Na een paar Nijlganzen (volkomen legaal) te hebben neergeschoten, besloten de heren om uit een overvliegende groep ganzen, er 1 neer te halen. De bewuste gans, viel echter niet naar beneden, maar fladderde door, om uiteindelijk toch op de akker te landen. En toen gebeurde er helemaal niets.

Laten ze de aangeschoten gans  liggen was mijn vraag aan Maarten. Ik besloot er naar toe te gaan, en maakte dan ook aanstalten om richting de heren te lopen.

Op het zelfde moment werd de hond er toch op afgestuurd om te gans te zoeken, maar het duurde even voor de hond het dier gevonden had.

Door de kijker zag ik nu ook dat er allemaal lokvogels op het land stonden.

Lokvogels

Lokvogels

Een zinloze bedoeling in mijn ogen, om in het kader van schadebestrijding over een kale maisakker vliegende ganzen af te schieten.

Even later kwamen de heren langsgereden om (zo leek het) polshoogte nemen,  wie  toch die mensen waren. met met die kijkers in de hand, aan de andere kant van de akker.

Na een poosje verdwenen ze daadwerkelijk rondom 10.00u.

En ondertussen begon het doortrekken van de roofvogels goed op gang te komen. Maarten besloot om Tammo en Fabian, die op dat moment op de telpost Hoog Buurlo aan het tellen waren te informeren, en die besloten om naar Lieren te komen, want het tellen was bijna niet te doen voor 1 ervaren en 1 onervaren persoon (ik dus).

Ik denk dat die 2 daar achteraf geen spijt van hebben gehad, want deze doortrek van Buizerd en Sperwer op deze eerste novemberdag was ook voor ervaren personen in het trektellen heel bijzonder.

Voor mij was het allemaal de eerste keer, en dan gelijk al  getuige zijn van zo’n bijzonder fenomeen.

En dan al dat enthousiasme van het gezelschap waar ik mij in bevond.

Overtrekkende Rietganzen

Overtrekkende Rietganzen

In totaal zijn er die dag van 7.00u tot 14.00u  2696 vogels geteld; Aalscholver (10), Blauwe reiger (1), Kolgans (193 / sterke ondertelling), Rietgans (4), Grauwe gans (8 / sterke ondertelling), Gans spec. (927 / ondertelling), Blauwe kiekendief vrouw (1), Buizerd (59), Sperwer (51), Slechtvalk (1), Goudplevier (1), Kievit (50), Kokmeeuw (22), Houtduif (492 / ondertelling), Veldleeuwerik (24), Graspieper (95 / ondertelling), Grote gele kwikstaart (1), Heggemus (1), Zanglijster (3), Kramsvogel (8), Koperwiek (58), Raaf (1), Spreeuw (152 / ondertelling), Vink (530), Groenling (1), Barmsijs spec. (1) en Goudvink (1). (bron; Telpost Lieren Apeldoorns VogelNet)

Volgend jaar als de voorjaarstrek op gang komt, hoop ik er weer een keer bij te kunnen zijn.

*Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels in het voorjaar, en in het najaar. vanaf een vast punt, en dit minimaal een uur.

Dit vindt in( o.a. ) Nederland al vele tientallen jaren plaats.