PvdA Brummen-Eerbeek deelt woonvisie niet

Bron Geert van Klinken Fractievoorzitter PvdA Brummen-Eerbeek

door Geert van Klinken op 6 januari 2012

De juiste woning op de juiste plek op het juiste moment. Dat waren de gevleugelde woorden in de decemberraad van vorig jaar. Maar hoewel alle fracties dezelfde woorden gebruikten, de invulling daarvan verschilde nogal.  De kritiek van de oppositie richtte zich voornamelijk op de passieve houding van wethouder Bruning. Die wil alleen maar uitgaan van de laagste getallen.

Zowel de PvdA als het CDA wezen op het feit,

dat de marktpartijen nog wel mogelijkheden zien voor woningbouw, maar van het college de ruimte niet krijgen. Immers in het forum werd door een projectontwikkelaar gezegd dat in het plan Elzenbos al potentiële kopers waren…… Wethouder Bruning vond het allemaal veel te optimistisch.

Wim van Weteringen verbaasde zich erover, dat de woningstichtingen zich in de woonvisie van het college kunnen vinden. De PvdA maakt zich al jaren sterk voor de sociale woningbouw met betaalbare huren. De PvdA begrijpt dan ook niet dat de woningstichtingen niet meer willen bouwen. In april 2010 meldde de woningstichting Brummen nog dat er 1600 woningzoekenden zijn. Hoewel er velen op de wachtlijst staan om punten te verzamelen voor toekomstige woonwensen, is

er nog steeds behoefte aan sociale woningbouw, zeker aan betaalbare huurwoningen.

Het in december 2011 aangekondigde beleid van het zo vooruitstrevende kabinet Rutte dat sociale woningcorporaties 75% !! ( 25%) van hun woningen te koop moeten aanbieden aan de huidige huurders, zou voor de woningcorporaties aanleiding moeten zijn, om meer te mogen en kunnen bouwen. Als dit onzalige beleid werkelijkheid wordt, bestaat de kans dat de woningstichtingen jonge mensen nauwelijks nog een betaalbare huurwoning kunnen aanbieden.

Het IPV steunde haar wethouder volmondig. Op een interruptie tijdens het betoog van IPV-er Jan Willem de Jonge, dat het IPV hiermee een rem op de woningbouw zet, antwoordde hij: Nee wij zijn reëel. Vertaald naar gewone mensentaal: Het IPV zet reëel een rem op de woningbouw! Zelfs de VVD zette vraagtekens bij het beleid van dit college.

In de 90-er jaren, betoogde de heer Scholten, zijn vele jonge mensen weg getrokken uit de gemeente Brummen om niet meer terug te keren. Dit moet het college zien te voorkomen. En dat staat te gebeuren, immers het Planbureau voor de leefomgeving verwacht dat de krimp in onze omgeving rond 2030 komt. Tot die tijd zullen jonge mensen lang moeten wachten op een passende woning en dus onze gemeente verlaten! De PvdA verbaast zich er over dat de VVD van deze wethouder verwacht dat hij met deze woonvisie de jeugd voor onze gemeente kan behouden.

Het enige “lichtpuntje” in de hele discussie was, dat wethouder Bruning in 2015 alles nog weer eens wordt bekeken, maar zo zei hij geheel in stijl: “Ik verwacht dat de prognoses dan eerder naar beneden dan naar boven moeten worden bijgesteld.” Dat geeft onze jonge inwoners, die in onze gemeente willen blijven wonen, een somber toekomstbeeld.