Goudplevier – Pluvialis apricaria (5)

Goudplevier - Pluvialis apricaria