Kolgans – Anser albifrons (F1)

Kolgans – Anser albifrons (F1)