Goudplevier – Pluvialis apricaria (F5)

Goudplevier – Pluvialis apricaria