Vissen A tot Z

 1. Beekprik – Lampetra planeri – Prikken (Pteromyzontidae)
 2. Bittervoorn – Rhodeus sericeus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 3. Blankvoorn – Rutilus rutilus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 4. Brakwatergrondel – Pomatoschistus microps – Grondels (Gobiidae)
 5. Driedoornige stekelbaars – Gasterosteus aculeatus – Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
 6. Grote modderkruiper – Misgurnus fossilis – Modderkruipers (Cobitidae)
 7. Karper onbepaald – Cyprinus carpio – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 8. Kleine modderkruiper – Cobitis taenia – Modderkruipers (Cobitidae)
 9. Kopvoorn – Squalius cephalus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 10. Ruisvoorn (Riet) – Scardinius erythrophthalmus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 11. Schubkarper – Cyprinus carpio var ‘scale’ Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 12. Snoek – Esox lucius – Snoeken (Esocidae)