Vissen A tot Z

 1. Baars – Perca fluviatilis – Echte Baarzen (Percidae)
 2. Beekprik – Lampetra planeri – Prikken (Pteromyzontidae)
 3. Bittervoorn – Rhodeus sericeus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 4. Blankvoorn – Rutilus rutilus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 5. Brakwatergrondel – Pomatoschistus microps – Grondels (Gobiidae)
 6. Driedoornige stekelbaars – Gasterosteus aculeatus – Stekelbaarzen (Gasterosteidae)
 7. Grote modderkruiper – Misgurnus fossilis – Modderkruipers (Cobitidae)
 8. Karper – Cyprinus carpio – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 9. Kleine modderkruiper – Cobitis taenia – Modderkruipers (Cobitidae)
 10. Kopvoorn – Squalius cephalus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 11. Ruisvoorn (Riet) – Scardinius erythrophthalmus – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 12. Schubkarper – Cyprinus carpio var ‘scale’ Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)
 13. Snoek – Esox lucius – Snoeken (Esocidae)
 14. Zeelt – Tinca tinca – Eigenlijke of Echte Karpers (Cyprinidae)