Kleine leeuwentand – Leontodon saxatilis (1)

Kleine leeuwentand - Leontodon saxatilis