Snuitwaterzweefvlieg – Eurimyia lineata (2)

Snuitwaterzweefvlieg - Eurimyia lineata