Adiemus

Ariadiamus late ariadiamus da
ari a natus late adua

A-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a

Ariadiamus late ariadiamus da
ari a natus late adua

A-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a

A-na-ma-na coo-le ra-we
a-na-ma-na coo-le ra
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
ah-ya-doo-ah-eh
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-ya-doo-ah-eh
a-ya doo a-ye
a-ya doo a-ye

A-na-ma-na coo-le ra-we
a-na-ma-na coo-le ra
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
ah-ya-doo-ah-eh
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-ya-doo-ah-eh
a-ya doo a-ye
a-ya doo a-ye

a-ri-a-di-a-mus la-te
a-ri-a-di-a-mus da
a-i-a na-tus la-te a-du-a

A-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te
a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a

A-na-ma-na coo-le ra-we
a-na-ma-na coo-le ra
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
ah-ya-doo-ah-eh
a-na-ma-na coo-le ra-we a-ka-la
a-ya-doo-ah-eh
a-ya doo a-ye
a-ya doo a-ye

ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma
a-ya-coo-ah-eh mena
ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma
a-ya-coo-ah-eh mena
ya—-ka–ma me–ah
a-ya-coo-ah-eh mena
ya—-ka–ma me–ah
ya—-ka–ma me–a