Mijn Berm Bloeit brengt Brummen in Beeld

De afgelopen tijd heb ik voor het IVN Eerbeek e.o. in Eerbeek en Hall een paar (bloeiende)bermen geïnventariseerd in het kader van het Project ”Mijn Berm Bloeit ” .

Erg leuk om te doen, ook al bleek op de avond van de presentatie, dat de Bermen in de gemeente Brummen onder het landelijk gemiddelde scoorden.

Een aantal bermen scoorden een nectarindex van 5 , maar het merendeel scoorde een nectarindex van 1 (5 =hoog, 1=laag).

Droevig nieuws natuurlijk, maar ik had eerlijk gezegd niet anders verwacht. In de Gemeente Brummen wordt er helaas wat af geklepeld.

Klepelen mag dan heel goedkoop lijken , maar het heeft direct en indirect hele negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, de flora en de insecten. Alles wordt met klepelen kapot geslagen en gekneusd. Het overgebleven materiaal wordt niet afgevoerd, maar blijft liggen, waardoor de ondergrond verzuurt. In Eerbeek is dit al een aantal jaren het geval, met als gevolg dat bijna alle bloeiende planten uit de bermen zijn verdwenen, en er hoge grassen voor terug zijn gekomen. Hele planten vol met zeldzame rupsen werden kapot geslagen, zeldzame planten krijgen geen tijd om zich uit te zaaien, en verdwijnen als sneeuw voor de zon. Niets ontkomt aan de vernielzucht van de klepelmachine.

Verschillende keren heb ik aan de bel getrokken, maar helaas niets hielp. Vorig jaar heb ik nog met een ambtenaar (Groenbeheer) door het buitengebied van Eerbeek gelopen, in de hoop dat er wat zou veranderen . Helaas zit alles vast getimmerd in meerjarige bestekken (aanbestedingen).

Als het goed is lopen die aanbestedingen volgend jaar af, vandaar dat IVN Eerbeek e.o. het nu een goed moment vind, om bij de gemeente aan de bel te trekken.

Vanavond zaten we (IVN Eerbeek e.o.) dan ook samen met het Landschaps Netwerk Brummen bij de verantwoordelijk ambtenaar en zijn opvolger aan tafel in het gemeentehuis van Brummen. De bijeenkomst verliep goed, maar de belangrijkste spelers zaten helaas niet aan tafel namelijk ”de Politiek”.

Landschaps Netwerk Brummen wilde na afloop nog een aantal bermen extra geïnventariseerd hebben, en in oktober van dit jaar wordt er nog een rondje bermen gedaan door vrijwilligers en IVN Eerbeek e.o.

Wordt vervolgd….

Mijn Berm Bloeit! is een initiatief van FLORON en De Vlinderstichting.