Klapekstertelling 2013-2014

Dit weekend is er weer de jaarlijkse Klapekstertelling, georganiseerd door

Waarneming.nl en Sovon (Vogelonderzoek Nederland)

De Klapekster – Lanius excubitor familie; Klauwieren (Laniidae),broed niet meer in Nederland, (voor 2002 nog wel)maar is hier nog wel op de doortrek, en als wintergast.

De vogel eet vooral Kevers en Muizen en is te vinden op open terreinen, die licht bebost zijn.

Soms vind je weleens een Kever die op prikkeldraad is gespiest, grote kans dat een Klapekster hier aan het werk is geweest .

Meestal zit de Klapekster op een goed uitzichtspunt, dat maakt het in ieder geval gemakkelijker om de vogel te ontdekken.

Klapekster – Lanius excubitor

Klapekster – Lanius excubitor

Jaarlijks worden er twee tellingen in het winterhalfjaar gehouden om de winterterritoria van de Klapekster bij te houden.

Helaas viel het mij op, dat tot nu toe, zich maar weinig mensen hebben gemeld.

Vorig jaar kwam het er niet van maar dit jaar heb ik mij weer ingeschreven.

Ik heb mij voor 2 gebieden opgegeven, omdat naar alle waarschijnlijkheid de Empese en Tondense Heide in Brummen (normaal mijn tel gebied) nog steeds niet is opengesteld voor publiek.

Dit is omdat Natuurmonumenten het gebied onder handen heeft genomen.

Het andere gebied Brummen – De Kievit is toch wel een redelijk groot gebied

Hier kom ik redelijk vaak, en ik ken het gebied vrij goed, maar om het helemaal in mijn uppie te doorkruisen, zal nog een hele opgave zijn.

In beide gebieden heb ik de Klapekster waargenomen, dus er is een grote kans dat er weer 1 overwinterd.

Wel heb ik beide vogels waargenomen buiten de tel weekends om.

Klapekstertelling 2013-2014 Waarnening.nl

21 en 22 december 2013, 25 en 26 januari 2015

Klapekstertelling

Klapekstertelling