Kamervragen over de Ganzenjacht

Dit jaar is de Nieuwe Natuurwet aangenomen in de Tweede Kamer.
Over een aantal zaken in die nieuwe wet heb ik (PvdA lid) mijn zorgen geuit aan de Fractie van de PvdA in de Tweede Kamer.
De woordvoerder Natuur en Groen Onderwijs heeft mijn mail steeds uitvoerig beantwoord.
Hij snapte mijn zorgen, en heeft mij toen beloofd om er boven op te blijven zitten.

Dit weekend heb ik wederom aan de bel getrokken, vooral over het feit dat er op het internet steeds meer internationale advertenties verschijnen, waarin Nederland wordt aangeprezen als “goose hunting country” zoals bijvoorbeeld op de website https://www.getducks.com/
Ik ben daarvan behoorlijk geschrokken, omdat de Nederlandse wetgeving voor wat betreft de jacht zeer streng is, de jagers moeten namelijk aan allerlei eisen voldoen, en dan is het heel vreemd dat jagers uit het buitenland hier zomaar hun gang kunnen gaan. Lees hier het Blog

Daarom heb ik bij Henk Leenders de woordvoerder van Natuur en Groen, en Onderwijs van de PvdA fractie in de Tweede Kamer aan de bel getrokken.

Henk Leenders en Tjeerd van Dekken (Dierenwelzijn) hebben vandaag namens de PvdA fractie Tweede Kamer, schriftelijke Kamervragen gesteld, aan de staatssecretaris van Economische zaken

Zie hieronder (onder de foto) het facebook bericht van Henk Leenders

Met verbazing en afschuw opende ik gisteren een Engelstalige website waarop wordt geadverteerd voor jachtarrangementen in Nederland. Met dank aan Annelies van Klinken die mij als kritische burger hierop attent maakte, en zich afvroeg of deze “Netherlands goose hunt” zomaar kan in Nederland.

Dat vroeg ik mij ook af. Want we kennen allemaal de trofeejachten naar verre buitenlanden waar Kamerleden de afgelopen maanden veel vragen over hebben gesteld. Zeker na de dood van leeuwin Cecil in Africa, wat veel verontwaardiging in de (internationale) samenleving teweeg bracht. Is dit soort plezierjacht arrangementen van buitenlanders in Nederland ook mogelijk?

Vandaag hebben Tjeerd van Dekken en ik kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van economische zaken. En voor wie de website echt wil zien: getducks.com. Je wordt er niet blij van. Zie hieronder onze vragen.

Vragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland

1
Bent u bekend met websites waarop wordt geadverteerd om in Nederland op ganzen te komen jagen? 1)

2
Laat de Wet natuurbescherming ruimte voor jacht door buitenlandse jagers in Nederland? Zo ja, wordt dit expliciet mogelijk gemaakt door een specifiek artikel in de wet?

3
Indien de wet toestaat dat buitenlandse jagers hier mogen jagen: aan welke eisen moet hij of zij dan voldoen en hoe worden deze eisen gecontroleerd?

4
Hoe wordt geborgd dat deze buitenlandse jagers bekend zijn met de in Nederland geldende wet- en regelgeving en hoe wordt dat gecontroleerd?

5
Mogen deze buitenlandse jagers hun eigen geweren meenemen? Zo ja, hoe worden deze dan ingevoerd; aan welke eisen moet de import van deze geweren voldoen en hoe worden deze eisen gecontroleerd?

6
Hoe past het aanbieden van dit soort arrangementen aan buitenlandse jagers binnen de verplichting om lid te zijn van een Wildbeheereenheid en hoe wordt dit gecontroleerd?

7
Hoe wordt geborgd dat deze buitenlandse jagers overeenkomstig het van toepassing zijnde faunabeheerplan handelen?

8
Heeft u een indicatie van de hoeveelheid buitenlandse jagers die in Nederland actief zijn (geweest)? Zo ja, hoeveel jagers betreft dit?

9
Wat vindt u ervan dat buitenlandse jagers in Nederland blijkbaar actief zijn (geweest)?

10
Deelt u de mening van de PvdA dat het aanbieden van dergelijke jachtarrangementen aan buitenlandse jagers niet in lijn ligt met de achterliggende gedachte van de nieuwe Wet Natuurbescherming? Zo ja, welke maatregelen kunt u treffen om dergelijke jacht arrangementen voor buitenlandse jagers onmogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

1 (bijvoorbeeld: https://www.getducks.com)