Het virus verspreidt zichzelf niet; jij verspreidt het virus. blijfthuis