Dierenkieswijzer Provinciale Statenverkiezingen 2015

Dierenkieswijzer Provinciale Statenverkiezingen 2015

De Dierenkieswijzer is een initiatief van 17 dierenwelzijnsorganisaties, om kiezers te helpen een diervriendelijke keuze te maken. Op www.dierenkieswijzer.nl worden de politieke standpunten op het gebied van natuurbeheer, jacht en intensieve veehouderij met elkaar vergeleken.

Toch goed om te zien, dat op dit gebied, je het aardig eens blijkt te zijn, met de standpunten van je eigen partij.