De Klapekster (The day after vervolg)

Zullen we er even op uit vraagt Geert bij thuiskomst, en of ik dat wil.

Ulli zijn veiligheidstuigje aan, water en camera mee, en wegwezen, richting de Havikerwaard, een mooi gebied achter Ellecom en De Steeg, en de rivier de IJssel.

We rijden nog maar net 5 min de bebouwde kom van Ellecom uit, of Geert merkt tijdens het rijden een vogel op, in een boompje, naast de weg.

Wat zit daar dan, vraagt Geert terwijl hij de auto aan de kant zet.

En of ik weet wat daar zit, een prachtige Klapekster. Snel een foto gemaakt door de autoruit heen, (had ik tenminste al iets) en toen de auto uitgeslopen, in alle opwinding helemaal mijn jas vergeten, en dat met 1 graad boven nul. Heel voorzichtig richting de vogel gelopen, maar om een beetje foto te maken, viel nog behoorlijk tegen, omdat het behoorlijk slecht licht was, om foto’s te maken dan.

Op een gegeven moment vloog de vogel op, richting een boom een stukje verderop, wat schijnbaar toch niet beviel want hij of zij verkoos het om weer naar de oude plek terug te gaan een boompje/struik aan de overkant van de weg .

En dat was mijn geluk ,want ineens zat hij of zij toch weer redelijk dichtbij, en kon ik een foto maken. Goed en wel zat ik weer in de auto, vloog de vogel al weer een eind verderop , omdat er een paar auto’s voorbij reden.

Voor mij de eerste keer dat ik in dat gebied een Klapekster heb waargenomen. Via Waarneming.nl kwam ik er vanavond al wel achter, dat er in de buurt al een paar maal deze maand een Klapekster is waargenomen.

De Klapekster Lanius excubitor, die mij wat de naam betreft altijd doet denken aan Koning Arthur met zijn zwaard excalibur.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden behoord deze vogel niet tot de familie van de Kraaiachtigen, maar tot de familie van de Klauwieren.

“Vóór 1950 was de klapekster een schaarse broedvogel (mogelijk enkele honderden broedparen) van uitgestrekte heidenvelden en met wat struikgewas boompjes. Dergelijke landschappen waren te vinden in Drenthe en het zuidoosten van Friesland en in Gelderland en Noord Brabant, maar in de jaren 1960 werden veel broedgebieden ontgonnen, waarmee de achteruitgang begon. In de periode 1989-1991 waren er hoogstens nog 40 exemplaren die broedden, waarschijnlijk minder, sindsdien is de trend dalend.Omdat het hier een uiterst zeldzame broedvogel betreft die feitelijk in Nederland op verdwijnen staat, heeft de klapekster de status ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst. “s Winters is de Klapekster echter redelmatg te zien. Het is een doortrekker en een wintervogel in kleine, wisselende aantallen. Het aantal overwinteraars wordt geschat op 250 tot 400 vogels.
Bron; Wikipedia

Elke winter worden door Sovon ( Sovon Vogelonderzoek Nederland ) Klapekster tellingen georganiseerd.

De tellingen zijn waren dit keer gepland in de weekenden op 22 – 23 december 2012 en 26 – 27 januari 2013.

Je kunt je daar als vrijwilliger voor opgeven, en je kunt dan een gebied claimen.

Dit jaar heb ik verstek laten gaan, maar vorige winter was ik wel van de partij en had ik het gebied de Empesche en Tondensche Heide (gemeente Brummen).

Beide weekenden heb ik toen geen Klapekster daar gezien. maar wel een maand daarvoor.

Elke winter let ik er wel op of ik ergens een Klapekster zie zitten, maar deze vogel was toch wel een verrassing, en als Geert hem of haar niet had opgemerkt was deze waarneming aan mijn neus voorbij gegaan.

Deze Klapekster zorgde er in ieder geval voor dat de narigheid van de afgelopen dagen, voor een poosje, even, naar de achtergrond verdween.

Klapekster – Lanius excubitor

Klapekster – Lanius excubitor


( https://anneliesnatuurlijk.nl embedded video’s van Youtube op de website. Daartoe is de ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken )