Afschot Knobbelzwanen mag ! Vogelwerkgroep Zutphen e.o. teleurgesteld.

Recent ( 22 november ) heeft de Raad van State in Den Haag uitspraak gedaan in een geschil tussen de
Vogelwerkgroep Zutphen e.o. * en het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het gaat over het afschieten van circa 400 knobbelzwanen per jaar in Gelderland.

De provincie Gelderland heeft een besluit goedgekeurd om aan de
Faunabeheereenheid Gelderland ( de jagers) toestemming te geven om dit te doen bij schade aan vooral blijvend grasland bij veehouders.

Knobbelzwanen zijn beschermde watervogels die ook gras eten, met name in de perioden dat er weinig waterplanten zijn. Grondgebruikers mogen altijd als er schade aangericht wordt de vogels verjagen.

Het aantal schadegevallen die gemeld worden bij het
Faunafonds ( BIJ 12) voor een uitkering nemen de laatste jaren sterk af. Het zijn er enkele per jaar in heel Gelderland, volgens
Hans Grotenhuis de woordvoerder van Vogelwerkgroep Zutphen e.o.
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland is echter anders van mening, en vindt dat er sprake is van concrete dreiging van belangrijke schade en staat het afschieten door jagers van 400 knobbelzwanen per jaar toe.

De Vogelwerkgroep Zutphen e.o. is door de Raad van State in het ongelijk gesteld.
De verleende ontheffing aan de Faunabeheereenheid Gelderland loopt door tot 2020.

Deze uitspraak betekend dat knobbelzwanen ter voorkoming, en in geval van schade , afgeschoten mogen worden in heel Gelderland, dus ook in de gemeente Brummen

*De Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken is opgericht in april 2005. Het werkgebied omvat de gemeente Zutphen en delen van de gemeenten Brummen, Voorst, Lochem en Bronckhorst. 

Knobbelzwaan - Cygnus olor

Knobbelzwaan – Cygnus olor